Etikett: djurgården

Renovering efter fuktskada, Djurgården

Information kring arbete.Tid: November 2020 – Januari 2021.Plats: Djurgården, Stockholm.Arbete inkluderade: Rivning, byggnation av vägg, fönster o fönsterdörrmontage, puts  Personalstyrka: 2 personer

Spårvägsmuseet, Norra Djursgårdsstaden, Stockholm.

Information kring arbete.Tid: Augusti 2019 – Oktober 2019Plats: Gasverkesområdet i Norra Djursgårdsstaden, Stockholm kommunArbete inkluderade: Snickeri invändigtVår personalstyrka: 2 personer