Information kring arbete.
Tid: Januari – Februari 2021.
Plats: Förskolan i Högmora, Huddinge.
Arbete inkluderade: Regelmontage, isolering, cembrit 
Personalstyrka: 3 personer