Information kring arbete.
Tid: December 2020 – Januari 2021.
Plats: Lidingö, Stockholm.
Arbete inkluderade: Trallbyggnation, Farstukvist, Trappräcke.  
Personalstyrka: 2 personer