Information kring arbete.
Tid: November 2020 – Januari 2021.
Plats: Djurgården, Stockholm.
Arbete inkluderade: Rivning, byggnation av vägg, fönster o fönsterdörrmontage, puts  
Personalstyrka: 2 personer