Information kring arbete.
Tid: Oktober 2019 – Mars 2020 
Plats: Segeltorp, Stockholm kommun
Arbete inkluderade: ca 2600 kvm tak, Bygga sarg, Bygga takstolar, Råspont och ett lagerpapp. Uppdelat på 4 delar (varav 1 liten del)
Vår personalstyrka: 3-5 personer