Information kring arbete.
Tid: September 2019.
Plats: Åkersberga.
Arbete inkluderade: Fästa Vepor på stängsel.
Personalstyrka: 1 person