Information kring arbete.
Tid: Augusti 2019 – Oktober 2019
Plats: Gasverkesområdet i Norra Djursgårdsstaden, Stockholm kommun
Arbete inkluderade: Snickeri invändigt
Vår personalstyrka: 2 personer