Information kring arbete.
Tid: 1 vecka i Juli 2019
Plats: Slavsta, Nyköping kommun
Arbete inkluderade: Förrådsresning  .
Vår personalstyrka: 2 personer