Information kring arbete.
Tid: Januari 2019.
Plats: Uppsala.
Arbete inkluderade: Fästa Vepor på stängsel.
Personalstyrka: 1-2 personer