Information kring arbete.
Tid: Oktober 2018 – Januari 2019
Plats: Sollentuna, Stockholm
Arbete inkluderade: Nybyggnation av 10 st radhus.