Information kring arbete.
Tid: Mars & April 2018.
Plats: Jäderfors, Sandviken.
Arbete inkluderade: Takomläggning.