Information kring arbete.
Tid: Sommaren 2017
Plats: Järfälla, Stockholm.
Arbete inkluderade: Tralldäck