Information kring arbete.
Tid: Hösten 2017
Plats: Sundbyberg
Arbete inkluderade: Tätskikt på husgrunder